Część matematyczno przyrodnicza - informacje

Część matematyczno-przyrodnicza - Test Gimnazjalny odpowiedzi
Część matematyczno-przyrodnicza od 2012 roku składa się z dwóch części:

Matematyka - kliknij, aby dowiedzieć się więcej
P. przyrodnicze - kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Część matematyczno-przyrodnicza w latach 2008-2011:

Egzamin sprawdzał głównie umiejętności i wiadomości potrzebne zdającym do dalszej nauki. Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, są ważne dla każdego człowieka i potrzebne w życiu codziennym. Zostały one opisane w Standardach wymagań egzaminacyjnych.

Część matematyczno-przyrodnicza obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględni ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską i obronę cywilną;Cz. matematyczno-przyrodnicza - testy i odpowiedzi


Matematyka | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Matematyka


P. przyrodnicze | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny przedmioty przyrodniczeMat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2011
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2010
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2009
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2008
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2007
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2006
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2005
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2004
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2003
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2002
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczej