Test gimnazjalny 2009 - wszystkie arkusze

Egzamin gimnazjalny 2009 składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, języka obcego nowożytnego. Test gimnazjalny w 2009 roku sprawdzał głównie umiejętności i wiadomości potrzebne zdającym do dalszej nauki. Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, są ważne dla każdego człowieka i potrzebne w życiu codziennym.

Część humanistyczna obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki

Część matematyczno-przyrodnicza obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii.

Język obcy nowożytny w roku szkolnym 2008/2009 uczniowie po raz pierwszy przystąpili do tego egzaminu. W 2009 roku gimnazjaliści mieli do wyboru jeden z sześciu języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język obcy nowożytny, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
Część humanistyczna


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2009
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznejCzęść matematyczno-przyrodnicza


Mat-przyrodniczy | CKE | właściwy | kwiecień 2009
Otwórz arkusz z części matematyczno-przyrodniczejJęzyk obcy nowożytny


Język angielski | podstawowy | CKE | właściwy
Otwórz arkusz egzaminacyjny Język angielski


Język francuski | podstawowy | CKE | właściwy
Otwórz arkusz egzaminacyjny Język francuski


Język hiszpański | podstawowy | CKE | właściwy
Otwórz arkusz egzaminacyjny Język hiszpański


Język niemiecki | podstawowy | CKE | właściwy
Otwórz arkusz egzaminacyjny Język niemiecki


Język rosyjski | podstawowy | CKE | właściwy
Otwórz arkusz egzaminacyjny Język rosyjski


Język włoski | podstawowy | CKE | właściwy
Otwórz arkusz egzaminacyjny Język rosyjski