Część humanistyczna - informacje ogólne

Historia i WOS - Test Gimnazjalny odpowiedzi
Część humanistyczna od 2012 roku składa się z dwóch części:

Język polski - kliknij, aby dowiedzieć się więcej Historia i WOS - kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Część humanistyczna w latach 2008-2011:

Egzamin sprawdzał głównie umiejętności i wiadomości potrzebne zdającym do dalszej nauki. Umiejętności te mają charakter ponadprzedmiotowy, są ważne dla każdego człowieka i potrzebne w życiu codziennym. Zostały one opisane w Standardach wymagań egzaminacyjnych.

Część humanistyczna obejmowała wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględni ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską i kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;
Część humanistyczna - testy i odpowiedzi


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS


Język polski | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Język polskiHumanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2011
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2010
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2009
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2008
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2007
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2006
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2005
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2004
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2003
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej


Humanistyczny | CKE | właściwy | kwiecień 2002
Otwórz arkusz egzaminacyjny z części humanistycznej