Historia i WOS - informacje ogólne

Historia i WOS - Test Gimnazjalny odpowiedzi
W skład części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego poza zadaniami z zakresu języka polskiego wchodzą odrębnie oceniane zadania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Jest to konsekwencja wzmocnienia roli tych przedmiotów w gimnazjum. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi.


Historia i WOS - testy gimnazjalne i odpowiedzi


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS