Matematyka- informacje ogólne

Matematyka - Test Gimnazjalny odpowiedzi
Matematyka jako przedmiot występuje na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na teście gimnazjalnym sprawdza się, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu matematyki określone w podstawie programowej. Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym w nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast – zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.


MAMY JUŻ ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2013!

Matematyka 2013 - testy gimnazjalne i odpowiedzi


Matematyka | CKE | właściwy | kwiecień 2013
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS