Język polski - informacje ogólne

Historia i WOS - Test Gimnazjalny odpowiedzi
Język polski jako przedmiot występuje zarówno na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym jak i na maturze. W teście gimnazjalnym zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Sprawdzane będzie nie tylko rozumienie tekstu, ale także znajomość utworów literackich lub dorobku autorów, które również zawarte są w podstawie programowej. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania. Może też być sprawdzane opanowanie przez gimnazjalistę form użytkowych, takich jak podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja, a także list oficjalny, ogłoszenie i zaproszenie.

MAMY JUŻ ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2013!


Język polski 2013 - testy gimnazjalne i odpowiedzi


Język polski | CKE | właściwy | kwiecień 2013
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS