Historia i WOS - testy gimnazjalne i odpowiedzi


Arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozw.


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOSArkusz dla uczniów słabo widzących


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOSArkusz dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOSArkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS


Historia i WOS | CKE | właściwy | kwiecień 2012
Otwórz arkusz egzaminacyjny Historia i WOS