Test gimnazjalny - arkusze egzaminacyjne kwiecień 2013

Próbny test gimnazjalny 2013
Test gimnazjalny 2013 rozpocznie się 23 kwietnia. Zgodnie z nowymi zasadami, pierwszego dnia gimnazjaliści napiszą test z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugiego dnia uczniowie przystąpią do egzaminów z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 25 kwietnia (ostatniego dnia testów) gimnazjaliści napiszą test z języków obcych.MAMY JUŻ ARKUSZE EGZAMINACYJNE 2013!

Historia i WOS zobacz arkusz
Język polski zobacz arkusz
Matematyka zobacz arkusz
Przedmioty przyrodnicze zobacz arkusz
Języki obce zobacz arkusz

data: 20.04.2013
Próbny test gimnazjalny CKE listopad 2012

Próbny test gimnazjalny 2013
Próbne egzaminy gimnazjalne w 2013 roku odbędą się w listopadzie i grudniu. Jak dowiadujemy się z listu dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej, próbne testy gimnazjalne CKE odbędą się w listopadzie, a przeprowadzane przez wydawnictwo Operon w grudniu.

Egzaminy będą przeprowadzane według nowych standardów, wprowadzonych w roku poprzednim, co oznacza, że każdy taki test będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni. Pierwszego dnia historia i wos oraz język polski, drugiego dnia przedmioty przyrodnicze oraz matematyka i ostatniego dnia egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Znamy już terminy egzaminów gimnazjalnych w 2013 roku.

data: 25.10.2012

czytaj dalej


Nowy egzamin gimnazjalny

test gimnazjalny 2013

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na nowych zasadach. Nowy test gimnazjalny wciąż będzie trwał trzy dni oraz będzie składał się z trzech głównych części. Jednak nowością jest dodatkowy podział egzaminów. Pierwszego dnia część humanistyczna została dodatkowo podzielona na historię i wos oraz Język polski, drugiego dnia część matematyczno przyrodnicza została podzielona na: matematykę oraz przedmioty przyrodnicze, natomiast trzeciego dnia uczniowie będą przystępować do egzaminu z języka nowożytnego. W roku szkolnym 2012/2013 gimnazjaliści będą mogli wybrać jeden z siedmiu języków na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

data: 18.08.2012

czytaj dalejWyniki testu gimnazjalnego 2012

test gimnazjalny 2012 - wyniki

Wyniki egzaminacyjne pierwszego rocznika absolwentów zreformowanego gimnazjum pokazują, że polscy gimnazjaliści zupełnie dobrze sobie z zadaniami nowego typu poradzili. Na przykład duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z najtrudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność rozumowania i argumentowania. Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających czytania i interpretowania mapy oraz czytania ze zrozumieniem, zarówno w języku polskim, jak i obcym na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

data: 19.07.2012

czytaj dalej